Straatvinken beloont Lindekensstraat met hoge score!

25 Oktober 2020

Straatvinken beloont Lindekensstraat met hoge score!

In Turnhout telden meer dan 40 burgers mee met straatvinken en de bevraging leverde duidelijke resultaten en aanbevelingen op.

Op 14 mei 2020 telden meer dan 4.000 burgers in Vlaanderen een uur lang het verkeer in hun straat in kader van ‘straatvinken’.  Straatvinken wil zo de leefbaarheid van de straten in de steden sterk verbeteren. Sinds dit jaar is de verkeerstelling uitgebreid met een brede bevraging naar de deelnemers.

In Turnhout telden meer dan 40 burgers mee en dat leverde duidelijke resultaten en aanbevelingen op.  

We zijn blij dat De Lindekensstraat een topscore van 7,5/10 kreeg. Het is duidelijk waarom.
De Lindekensstraat is een woonerf waar de voetgangers de ganse breedte van de weg mogen gebruiken, spelen is toegelaten, de maximum snelheid 20 km/u is en alleen mag geparkeerd worden in afgebakende zones.
De straat werd recent ook geknipt met paaltjes waardoor de straat nu echt autoluw is geworden en er niet meer snel gereden kan worden.
Er is ook veel groen in de straat, er zijn zitbanken en er is een speelplein achter de huizen.
Dat speelt allemaal een belangrijke rol in de beleving van de straat.
Bovendien liggen de school, de kunstacademie, de bakker en slager,… allemaal op wandelafstand.

Kortom de Lindekensstraat is een voorbeeldstraat waar Turnhout heeft ingezet op de leefbaarheid. En dit is duidelijk goed gelukt.
Groen Turnhout is zeer tevreden met dit resultaat en weet dat we samen met het stadsbestuur ook de volgende jaren verder inzetten op het realiseren van dergelijke leefbare straten.  Dit voorbeeld is alleszins een stimulans om ons verder in te zetten op de ingeslagen weg: meer plaats voor voetgangers en fietsers , autoluw maken van woonstraten, meer groenvoorzieningen en openbare pleintjes!

Verder bracht de bevraging ook een aantal aanbevelingen op van de burgers: er is nog teveel parkeerzoek-verkeer, er mag gerust nog meer groen bij en ook bankjes voor kleine kinderen, meer fietsstraten maken, meer verkeersremmers aanleggen, de zone 30 meer controleren,… . Kortom, nog werk aan de winkel en daar zet Groen Turnhout zich graag mee achter! Meer informatie over de resultaten en aanbevelingen, kan je vinden op Straatvinken.