Klimaatplan krijgt vorm

08 Oktober 2020

Klimaatplan krijgt vorm

'Turnhout klimaatneutraal en -robuust in 2050' Wat geldt voor het federale regeerakkoord, geldt zeker ook voor het Turnhoutse: het is het groenste ooit. Vorig jaar sprak Groen samen met de coalitiepartners af dat we de ‘burgemeestersconvenant’ willen blijven honoreren, dus de C02-uitstoot moet tegen 2030 met 40 procent omlaag. Maar we leggen de lat nog hoger en hebben de ambitie om Turnhout klimaatneutraal te maken in 2050.

Dit mag geen loze belofte blijven en daarom moet er een doortimmerd klimaatplan worden opgesteld,” zegt schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid Astrid Wittebolle. “Dus moeten er maatregelen komen inzake hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, natuur en ruimtelijke ordening.”

De afgelopen maanden kregen gespecialiseerde onderzoeksbureaus de kans om hun aanpak voor te stellen. Enkele weken geleden werd het bureau Transition Heroes aangeduid om deze boeiende taak uit te voeren.

Ondertussen werkt de stad ook kleinere initiatieven uit, die de Turnhoutenaars moeten sensibiliseren.

Zo is er het pilootproject tuinrangers waarbij vrijwilligers advies geven om je te helpen een natuurvriendelijke tuin aan te leggen.

“Samen met Be Planet stimuleren wij ook organisaties en burgers om klimaatvriendelijke initiatieven te nemen.
De laureaten 2020 worden eerstdaags bekend gemaakt en een nieuwe oproep wordt gelanceerd.”

Schepen Astrid Wittebolle mocht ook op 5 oktober op het Vlaams boscongres tekst en uitleg komen geven over het stadsbos. De aanplant, eind 2019, van 11.000 nieuwe bomen is een van de belangrijkste in Vlaanderen en dat bleef niet onopgemerkt.