Kinderen lagere school Parkwijk overhandigen hun wensen aan schepencollege

29 Februari 2024

Kinderen lagere school Parkwijk overhandigen hun wensen aan schepencollege

Scholen zonder pesters, goedkoper busvervoer, een groene en propere stad, betaalbaar voedsel en veilige fietspaden. Daarvan dromen de leerlingen van de Stedelijke Basisschool Parkwijk.

Wat willen kinderen uit de basisschool verwezenlijkt zien tegen 2030? Waarvan liggen ze wakker en waarvan dromen ze? Die vragen stelde het schepencollege onlangs aan de leerlingen van alle Turnhoutse basisscholen. Vandaag 29 februari 2024 bezorgden de leerlingen, die zich engageren in de Kiva-raad van de stedelijke lagere basisschool, alvast hun lijstje aan het Turnhouts stadsbestuur.

Deze kiva-methode is een Fins model tegen pesten op school. Het doel is om een veilige omgeving te creëren waar iedereen zichzelf kan zijn. Komt er een nieuwe leerling in de klas, dan wordt er steeds een kennismakingsspel gespeeld - een van de gebruikte methodieken om pesten te voorkomen.

Een van de wensen van deze leerlingen is een film maken over de Kiva-methode. Maar daarnaast hebben ze nog tal van andere wensen: geen pesters, goedkoop publiek transport voor iedereen, een stad met voldoende groene pleintjes, zonder zwerfvuil, waar je veilig kan stappen en trappen en waar geen enkel kind met honger naar school moet gaan.

Allemaal wensen die wij als groene links progressieve partij willen verwezenlijken!