Jeugd

Jongeren komen vaak onder vuur te liggen omdat ze zich op straten en pleinen willen uitleven. Hun bewegingsvrijheid is erg beperkt, zeker in een stedelijke omgeving. Spelende kinderen worden door sommigen als overlast ervaren. Een stad die ervoor kiest om gezinnen met kinderen positief te discrimineren, moet echter ruimte laten voor ravottende en spelende kinderen.
Overleg, discussie, inspraak en sociale controle zijn efficiënter dan overhaaste repressie.
Toch moet overlast ernstig genomen worden en moeten politie, jeugddienst, wijkverenigingen en preventiedienst gecoördineerd optreden wanneer er zich aanhoudende problemen stellen.

De stad moet blijven investeren in speelpleintjes en in open, publieke ruimte waar jongeren zich kunnen uitleven.
De jeugddienst moet zowel de georganiseerde jeugd als de niet-georganiseerde jeugd bereiken met een aanbod op maat: jeugdhuis, fuifzaal, speelpleintjes, subsidies voor jeugdverenigingen en ter beschikking stellen van infrastructuur.
Turnhout heeft inzake jeugdbeleid een goede reputatie en zou dus zeker de titel Vlaamse Jeugdstad verdienen.
De jeugdraad moet beter betrokken worden bij het beleid en moet aangespoord worden om van zich te laten horen. Jongeren mogen niet stemmen; de jeugdraad is dus het enige instrument waarmee zij hun mening op het politieke forum kunnen brengen.

Jongeren en jongvolwassenen moeten ook kunnen uitgaan. Turnhout heeft eindelijk een stedelijke fuifzaal; een droom die Groen Turnhout al decennialang koestert. Het is beter dat jongeren zich ’s avonds en ’s nachts niet te ver moeten verplaatsen om uit te gaan. Uitgaan in het centrum zal hopelijk ook het aantal weekendongevallen doen dalen. Het verhoogt ook de sociale controle op het uitgaansleven.
De uitgaansbuurten in Turnhout ondergaan een metamorfose. Nieuwe woonprojecten komen vaak in conflict met traditionele jongerencafés. Maar de (jeugd)horeca mag niet de speelbal worden van projectontwikkelaars.
De stad moet – in overleg met alle betrokkenen – een duidelijk uitgaansbeleid uitstippelen. Een jonge centrumstad zoals Turnhout kan niet zonder een bruisende uitgaansbuurt. Dit beleid moet kaderen in het horecabeleid van de hele stad.

Een goed idee van… Chirojeugd Vlaanderen (*)

“We zien op onze evenementen ook graag voldoende politieondersteuning, die mee zorgt voor de veiligheid van bezoekers en organisatoren. We hopen dat onze jonge Chiroleiding zich gesteund weet door gemeente en politie en niet gestraft wordt voor het crimineel gedrag van bezoekers aan hun evenement (geluidsoverlast, vandalisme, vechtpartijen, enz.).”

(*) Uit ‘Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen’ van Chirojeugd Vlaanderen.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook