Internationale samenwerking

Turnhout ligt aan de rand van België, maar ook in het centrum van een grensoverschrijdende groene regio. De uitbouw van een regionaal park biedt mogelijkheden om de banden met Nederland en de Brabantse stedengordel (Tilburg, Breda, Eindhoven) aan te halen.
Gezamenlijke initiatieven, vooral op toeristisch vlak, liggen voor de hand.
Turnhout moet oog blijven hebben voor de wereldproblemen. De Mondiale Raad moet verder ondersteund worden en de wereldconsulent(e) moet behouden blijven.
Door het promoten van Fair Trade moet Turnhout een steentje bijdragen tot het wegwerken van de economische ongelijkheid in de wereld.
De jumelages die Turnhout aanging met Gödöllö, Hammelburg, Vinatori en de stedenband met Hanzhong moeten blijven maar zijn soms aan verdieping toe. Meer Turnhoutenaars moeten betrokken worden bij deze internationale verbroederingen.

Een goed idee van… de Turnhoutse Mondiale Raad (*)

“De Stad voorziet een groeipad om jaarlijks de titel van Fair Tradegemeente te behouden o.a. uitvoeren van nieuwe acties rond fair trade.”

“De Stad moedigt consumptie aan van lokale producten.”

(*) Uit: ‘Memorandum Turnhoutse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (Mondiale Raad) n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012 – “Denk globaal, handel lokaal!”

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook