Inspirerend Valencia

14 Mei 2022

Inspirerend Valencia

Think Global, act Local! Een terugblik op de Local Councillors Conferentie in Valencia ( georganiseerd door de Europese Groenen)

7 en 8 mei 2022 was onze voorzitter Veronique Vanonckelen - samen met 8 andere lokale Groenen in Valencia. Daar nam ze deel aan de Local Councillors Conferentie. Het thema 'Greening from the Ground Up: Our Commitment to Resilience.'

Dat de Europese Groenen kozen om deze conferentie te laten doorgaan in Valencia is geen verrassing. Even geleend van een internetblogger ' Valencia is een duurzame stad. En pas op, want we zeggen dit niet zelf, het is de VN die het als zodanig verklaard: "Duurzame en slimme stad ". Valencia is de eerste Europese stad die dit bereikt heeft en is de derde stad ter wereld die hiervoor een ISO- en ITU-certificering heeft gekregen. En de hoeveelheid groen in de stad heeft daar veel mee te maken.
Het groen vind je, doorspekt met andere kleuren, in de vele parken van Valencia. Het beste voorbeeld is het grootste stadspark van Spanje dat hier gelegen is: de Jardín del Turia.'

'Resilient Municipalities

Ook het thema 'Resilient Municipalities' zelf is geen verrassing. Op de lentedrink van Groen ging er vooraf een lezing door: 'Cities Places of Hope'. Daar werd de centrale boodschap reeds verteld door Andreas Wolter, burgemeester van Keulen en Zack Polanski, London Assembly en Tine Heyse, vice-burgemeester Gent en Benedek Jávor, hoofd van de Budapest Representation in Brussel

Het was de eerste bijeenkomst van het Netwerk na de covid pandemie. In tijden van crisis, zoals we die recent hebben beleefd, zijn het steden en gemeenten die op de frontlinie staan. De coronacrisis toonde ons de kwetsbaarheid van onze gemeenschappen, die vaak met onvoldoende voorbereiding moesten schakelen om de gevolgen van de crisis onder controle te houden. Het zijn diezelfde steden en gemeenten met een duidelijk groen en duurzaam beleid die het meest weerbaar waren in deze turbulente tijden. Voldoende open publieke ruimte om te kunnen ademen, voldoende fietsinfrastructuur om zich te verplaatsen, een sociaal beleid waar de meest kwetsbaren werden beschermd... Het bleken sterke oplossingen te zijn om ons door deze pandemie te loodsen.

Het maakt ons veerkrachtig voor wat komen zal. De impact van klimaatverandering, verstedelijking en globalisatie sluiten toekomstige crisissen niet uit. Het is aan ons, de Groenen, om met dezelfde duurzame antwoorden deze uitdagingen aan te gaan. We gingen met 200 Europese mandatarissen terug naar onze grassroots overtuigingen: leefbare plaatsen creëren waar mensen met respect voor elkaar en voor de natuur hun toekomst vormgeven. Plaatsen waar we tijd hebben voor onze geliefden, ruimte voor geluk en solidariteit. 

"We moeten het huisvestingsbeleid bespreken als een kwestie van sociale rechtvaardigheid, als een basisrecht, niet als een instrument voor winstmaximalisatie."

Kennis en expertise kregen we door de verschillende inhoudelijke sessies over o.a. Climate Cities, Smart Cities, Youth Friendly Cities, Moving Cities, Open and Inclusive Cities en EU funding for Cities. 

Een van onze delegatieleden Lies Corneillie was één van de sprekers bij de sessie "Affordable Cities". Deze quote bleef hangen bij de Europese Groenen: "We have to discuss housing policies as a matter of social justice, as a basic right, not as a profit maximising tool.”

Verbroederen met de groene families

Naast concrete groene beleidsideeën werd er ook de tijd genomen om stil te staan bij wie we zijn als ecologisten. We kregen een warme ontvangst in deze prachtige locatie: La Petxina. Vooraleer de inhoudelijke sessies van start gingen mochten we eerst nog getuige zijn van een kippenvel moment. De Oekraïense delegatie verscheen op het podium en bracht iedereen in tranen met een pakkende getuigenis over de impact van de Russische invasie.

Twee jonge vrouwen vertelden hun verhaal, over hoe ze als moeder vrede moesten nemen dat hun kinderen in oorlog opgroeiden. Het antwoord van de zaal was een staande ovatie. Mar Garcia Sanz, secretaris generaal van de Europese Groene Partij nam de beide vrouwen stevig in de armen. Je kan je wel voorstellen dat we het niet droog konden houden. 

Kennismaken met het duurzame Valencia

Zondag konden de deelnemers genieten van verschillende Tours doorheen de stad: Turia River Park, Albufera Park, Tancat de la Pipa, La Huerta, en een tour over water topografie.
Ze sloten af met een uitgebreide, maar lange!, lunch op een locatie in het natuurpark van Albufera.

Enkele impressies van Veronique:

"Opvallend bij Affordable city  'grote' gelijkenissen tussen de verschillende landen. Heel veel steden in Europa kampen met een woningtekort én enorme prijsstijgingen. Een eigen woning wordt voor een groeiend deel van de bevolking onmogelijk.

Inzetten op betaalbare kwalitatieve woningen is een noodzaak

Een belangrijke oorzaak is het aanbieden van wonen (zowel grote als kleine investeerders) als winstmodel wordt gezien. In onze eigen steden zien we steeds vaker dat nieuwbouwprojecten aangeprezen worden als 'ideale investeringen' en dus vanuit dit winstmodel. Kwalitatieve huisvesting is echter een basisrecht en zou dus ook op die manier benaderd moeten worden. Een verschuiving van het aandeel huurwoningen op de private markt naar een groter aandeel huurwoningen op de sociale markt is nodig! Het zorgt voor het recht op wonen. Maar kan ook een positief effect hebben op de prijzen van de private huurmarkt: namelijk dat die niet zo snel stijgen!

Als lokale overheid ben je vaak afhankelijk van je gewestelijke/federale overheid om hierin beleid te voeren. Toch kan je ook als lokale overheid een groot verschil maken, door creatief om te gaan met de mogelijkheden die je krijgt. 

Naast voldoende woningen, is het ook belangrijk om in te zetten op de kwaliteit van die woningen, een renovatiegolf is noodzakelijk om deze woonkwaliteit te waarborgen.

Tot slot werd huisvesting ook nog aangekaart als prioriteit binnen de hulpverlening. Het garanderen van een betaalbare en kwalitatieve woning voor diegene die in een complexe armoedeproblematiek zitten is fundamenteel om verdere stappen in de hulpverlening te zetten. Dit 'housing first' principe wordt reeds met succes toegepast in diverse steden."

Ook bij de sessie 'Open and inclusive city' waren de getuigenissen gelijkaardig.  De focus lag op LGBTQ+ rechten. De getuigenis uit Polen focuste zicht op de mogelijkheden die je hebt  als lokale overheid om stappen te zetten richting het creeëren van safe spaces voor de LGBTQ+ gemeenschap, zelfs als je federale overheid actief de rechten en vrijheden van deze gemeenschappen boycot. 

Veranker inclusief lokaal beleid in wetgeving

Uit de getuigenis van een gemeenteraadslid in Madrid kwam vooral het belang van verankering in het beleid naar voren. Hoewel er in de vorige legislatuur, toe zij deel uit maakten van de meerderheid, enorme stappen gezet werden richting de inclusiviteit van de LGBTQ+ gemeenschap, werden deze rechten niet steeds verankerd in de lokale wetgeving. Momenteel maken zij geen deel meer uit van de meerderheid en valt het op dat er een terugval is in de inclusiviteit die deze mensen ervaren. Vaak zit hem dit in 'kleine' zaken zoals het niet hijsen van de regenboogvlag tijdens de pride of tijdens IDAHOT (International day against homo- and transfobia).

Vanuit de presentatie van de vertegenwoordiger uit Helsinki neem ik vooral mee dat je nooit klaar bent. Het hijsen van een regenboogvlag alleen is niet voldoende, als lokale overheid moet je actief werk maken van het creëren van 'safe places' én er ook op inzetten dat deze plaatsen veilig blijven. Hiervoor is het belangrijk om te blijven inzetten op educatie, van de bevolking, van de (eerstelijns)hulpverleners, maar ook van het personeel dat werkzaam is op deze plaatsen.

Aandacht hebben voor een veilige omgeving voor de LGBTQ+ gemeenschap wil ook zeggen dat er een horizontaal beleid gevoerd moet worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn bv. safehouses voor LGBTQ's die slachtoffer zijn van partnergeweld of vluchtelingen die zich tijdens de asielprocedure moeten aanmelden met hun aangeboren gender, maar daardoor het recht op asiel verliezen.

Het eerste voorbeeld kadert ook in het probleem dat conservatieve partijen het feminisme en vrouwenrechten vaak proberen aan te grijpen als argument om niet in te zetten op LGBTQ+ rechten. Ze spelen hierbij 2 kansengroepen tegen elkaar uit, dit terwijl een inclusief beleid juist versterkend kan werken. Binnen de EGP loopt er momenteel ook een campagne rond Transinclusive feminism.