Inspiratiedag armoede

02 November 2021

Inspiratiedag armoede

Op 23 oktober ging Groen Turnhout en Groen Kempen het gesprek aan met mensen in armoede. Deze inspiratiedag ging door in T'ANtWOORD.

Eerst spraken de deelnemers in kleine groepjes over stereotypen waar mensen in armoede mee te maken krijgen.
“Eigen schuld, dikke bult” of nog “ze hebben geen geld maar…”. Onze gesprekspartners gaven aan dat zij inderdaad vaak het gevoel hebben dat er met een vergrootglas gekeken wordt naar wat zij uitgeven, hoewel ze zelf verschillende keren aangaven elke euro minstens twee keer of zelfs wel tien keer om te draaien. Ook vertelden ze openhartig over hun schaamtegevoelens, de drempels om hulp te durven vragen of te krijgen en hoe belangrijk verenigingen zoals het 'T'ANtWOORD voor hen zijn.

Vervolgens gaf Laure-Lise Robben, doctoraatsstudente aan de KU Leuven, toelichting over de armoede indicatoren. Kind & Gezin gebruikt deze 6 indicatoren om te beoordelen of een kind opgroeit in armoede. Dit onderzoek van doctoraatsstudent Robben wil verder gaan dan deze momentopname. Daarom volgde ze verschillende gezinnen, in verschillende gemeenten, gedurende vijf jaar om zo een beeld te vormen van de uitdagingen waarmee gezinnen in armoede geconfronteerd worden.

Enkele belangrijke vaststellingen:

  • mensen in armoede, zelfs wanneer zij werk vinden, vaak moeite hebben om een inkomen te vergaren boven de armoedegrens.
  • het moeilijk is om uit de armoede te geraken
  • de drempels om hulp te vragen/krijgen heel groot zijn
  • belang dat organisaties die werken rond armoede elkaar beter kennen
  • belang dat mensen in armoede een netwerk kunnen opbouwen
  • het belang van (uitgebreid) netwerk, waar men met verschillende hulpvragen terecht kan - iets waar het Turnhoutse T'ANtWOORD een perfect voorbeeld van is.

Onze gesprekspartners gaven meermaals aan dat wanneer zij vragen hebben of even niet wegwijs geraken in het soms uitgebreide en verschillende hulpaanbod, zij altijd terecht kunnen in het T'ANtWOORD . 'T'ANtWOORD waar niet alleen de fantastische medewerkers voor hen klaarstaan, maar ook lotgenoten om hen te helpen of een luisterend oor te bieden. Vrijwilligerswerk doen in T'ANtWOORD voelt goed voor hen.

Tot slot volgde een rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen, een medewerker van T'ANtWOORD , en de doctoraatstudent.

Het belangrijkste besluit van de dag mag zijn dat beleidsmakers en stakeholders in plaats van over armoede te praten, beter praten met mensen in armoede, om zo een beter beeld te krijgen van de noden en vragen van mensen in armoede.

Hartelijk dank aan de fantastische ervaringsdeskundigen van het T'ANtWOORD , die al onze vragen eerlijk en openhartig beantwoorden, waardoor een fantastische dialoog tot stand kwam. Ook bedankt aan T'ANtWOORD zelf, voor hun warm ontvangst en het faciliteren van onze gesprekken. Daarnaast ook dank aan Laure-lise Robben, die met haar helder onderzoek input van onschatbare waarde verschafte voor een beter en warmer lokaal beleid. En ten laatste, bedankt aan alle deelnemers, die dankzij hun input onze dialoog verruimden en verdiepten.