Heraanleg Beggaplein bijna klaar

29 Februari 2024

Heraanleg Beggaplein bijna klaar

Het Sint Beggaplein is nu een autoluw woonerf - in de lente moet het groen nog aangepland worden

Het Sint-Beggaplein ten noorden van het Turnhoutse Begijnhof is heraangelegd en ingericht als autoluw woonerf. Alleen het groen moet nog worden aangeplant. “Pas nu is dit plein een waardige toegangspoort naar een Unesco-Werelderfgoedsite.”

Schepen Marc Boogers (Groen) vertelt waarom er paaltjes op het onlangs heraangelegde plein zijn geplaatst. “Door deze verkeersfilter ontstaan twee verkeerslussen”, legt hij uit. “De Lindestraat, het Sint-Beggaplein en een deel van de Meirstraat worden eenrichtingsstraten. Wie via de Lindestraat naar het Sint-Beggaplein rijdt, kan alleen via de Eikstraat weer naar de Begijnendreef.”

Auto’s staan nog maar aan één kant geparkeerd, zodat vuilniswagens en brandweer een vlotte doorgang hebben. “Er zijn parkeerplaatsen tussen het Sint-Beggaplein en de Wouwerstraat. Op het plein zelf hebben we 2 parkeerplaatsen voor andersvaliden voorbehouden.”

De stoepen zijn verdwenen. Het Sint-Beggaplein is een woonerf geworden.  Op een wwonerf mag je niet sneller dan 20 km per uur mag rijden. “Een woonerf nodigt uit tot ontmoeting, biedt ruimte om te spelen en ruimte voor groen. Dit voorjaar plant onze groendienst er al dat groen aan, op en rond het belevingsplein. Er komen nog zitbanken en speelelementen zoals een wilgenhut. Voor het begin van de zomer is het plein helemaal klaar en kunnen bewoners en bezoekers genieten van een nieuw stukje groen in de wijk.”

Onze doelstelling "in elke woonwijk moeten kinderen zich zelfstandig en zorgeloos kunnen verplaatsen"

Het Sint-Beggaplein moet autoluw zijn. “Dat past in onze visie over mobiliteit, namelijk elke wijk wordt een mobiliteitskamers”, zegt Marc Boogers. “Kinderen en jongeren moeten er zich zorgeloos en zelfstandig kunnen verplaatsten. Er zijn speel- en ontmoetingsplekken. Ook in de Jozef Simonslaan hebben we onlangs dat principe toegepast. Ook daar is een knip en eenrichtingsverkeer. Dat maakt de buurt leefbaar.”