Groen voelt zich thuis in de stad

16 Oktober 2023

Groen voelt zich thuis in de stad

De reuzen van Turnhout voelen zich thuis in onze stad

De stad Turnhout lanceerde zondag 15 oktober 2023 samen met Vlaams minister Bart Somers het project ‘Thuis in Turnhout’. Zo wil onze stad de inwoners meer met elkaar verbinden. Momenteel kan je op verschillende plekken in de stad portretten van Turnhoutenaren spotten. Op dezelfde dag ontvingen 'nieuwe' Turnhoutenaren ontvingen hun inburgeringscertificaat.

“We hebben veel meer gemeen met elkaar dan enkel de stad waarin we wonen”

De stad Turnhout heeft nu iets meer dan 47000 inwoners. De voorbije jaren is ook de diversiteit toegenomen. Ondanks de verschillen zijn al die migranten, vluchtelingen en inwijkelingen allemaal thuis in Turnhout. In steden kennen buren elkaar niet meer. Daarom start onze stad met het project Thuis in Turnhout. Het is een project binnen het Plan Samenleven van Vlaamse minister Bart Somers. Een van de doelstelling is onze inwoners meer met elkaar te verbinden.

Turnhout is een van de 34 Vlaamse besturen die instappen. Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid antwoorden en oplossingen geven om mensen te laten samenleven in plaats van naast elkaar te leven. Het is belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden zich toch verbonden voelen met elkaar.

"Verbinden is een van de speerpunten van het Turnhoutse bestuursakkoord en het was dus een logische stap om in dit Vlaamse project in te stappen" Marc en Astrid (schepenen Groen)

Het project Thuis in Turnhout is gestart met portretten van Turnhoutenaars die in het straatbeeld zijn verschenen en met ontmoetingsmomenten voor de inwoners. Door de persoonlijke verhalen ontdekken Turnhoutenaren van elkaar dat iedereen meerdere identiteiten heeft. Dus niet alleen een buitenlander, maar ook papa is en voetballer. Of dat je anderstalige buurvrouw een gedeelde passie heeft. Via de verhalen ontdek je gelijkenissen en dus ook verbinding met de andere.  Je leert er mensen écht mee kennen en dat is de basis voor wederzijds begrip. En dat hebben we nodig om een warme stad op te bouwen.