Groen staat voor een inclusieve samenleving

13 Oktober 2023

Groen staat voor een inclusieve samenleving

Thuis in Turnhout

Mensen in armoede hebben het moeilijk hebben vaak heel wat drempels te overbruggen.

Als maatschappelijk werker komt onze voorzitter Veronique, Peter als 'Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst', gemeenteraadsleden Pauline en Jeff en onze schepenen Marc en Astrid geregeld in contact met de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wij - Groen Turnhout - roepen iedereen op om deel te nemen aan de dag van verzet tegen armoede.

Veronique "Mensen kiezen er niet voor om in armoede te leven, maar vaak is het niet evident om de stappen te zetten die nodig zijn om de armoede-cirkel te doorbreken. Door drempels naar werk weg te werken en onze arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor de meest kwetsbaren onder ons, kunnen we iedereen en dus ook mensen in armoede kansen bieden op een betere toekomst"

Maar we doen meer dan 'betogen'. Dagdagelijks blijven wij werken om de deze drempels weg te werken. Dat doen we via allerhande projecten in onze stad. Bijvoorbeeld project G100 waarbij we als stad in dialoog gaan met mensen in armoede om de stedelijke diensten toegankelijker te maken. Maar ook via culturele projecten zoals "Thuis in Turnhout" waarbij de superdiversiteit in onze stad omarmen.

Meer weten over

Thuis in de stad opening 15 oktober 2023 , klik hier

Werelddag verzet tegen armoede in Turnhout 17 oktober 2023, klik hier