Groen opgetogen over uitspraak zwembad

29 Mei 2022

Groen opgetogen over uitspraak zwembad

Stad Turnhout heeft dan toch gelijk gekregen van het Hof van Beroep in de juridische procedure tegen de ontwerpers, de aannemers, de verzekeraar en de bank die verantwoordelijk waren voor de realisatie van het vorige zwembad. De rechtszaak, die 11 jaar aansleepte, kwam er destijds mede op vraag van Groen. De stad krijgt een schadevergoeding van 2,27 miljoen euro toegewezen. In Eerste Aanleg had de stad nog ongelijk gekregen.

Het zwembad van Turnhout heeft een turbulente geschiedenis. De perikelen straalden meer dan een decennium negatief af op het imago van de stad en zorgden ook politiek voor grote beroering. Ze vormden zelfs het onderwerp van een verhaal van de bekroonde Turnhoutse auteur Charlotte Van den Broeck.

In 2012 werkte Astrid Wittebolle, toen als schepen van Facility Management, met haar diensten een nieuwe regeling uit voor een grondige renovatie. Na enige vertraging door de tijdelijke coalitiewissel werd dat voorstel - de bouw van een aangepast zwembad in het stadspark - uitbesteed aan een privé-partner vanaf 2014 uitgevoerd. Op 4 februari 2017 opende het nieuwe zwembad te deuren.

Astrid Wittebolle :"Vooral tevreden dat we met Groen opnieuw een zwembad konden openen"

De schadevergoeding van 2,27 miljoen euro dekt voor een gedeelte de meeruitgaven die Turnhout moest (voor)financieren om het nieuwe zwembad te bouwen. Het is echter niet zeker dat de stad dat volledige bedrag zal kunnen recupereren.

Astrid Wittebolle: “Dit is vooral een principiële kwestie. Ik ben tevreden dat we met Groen een belangrijke rol hebben gespeeld om opnieuw een zwembad te kunnen openen in het Stadspark. Dit dossier toont aan dat je zowel in de oppositie als in de meerderheid het algemeen belang kunt dienen.”