Groen Turnhout vol vertrouwen en met krachtige lijst naar de verkiezingen

Groen Turnhout stelde op 21 mei met gepaste trots de kandidaten voor die zich op 14 oktober 2018 aan de kiezer zullen presenteren. Wij zijn overtuigd van de kracht van de lijst. Het is het bewijs dat steeds meer mensen, uit alle geledingen van de samenleving, zich willen engageren voor ons maatschappijproject.

Sinds 2011 (met een onderbreking van een jaar), maakt Groen Turnhout deel uit van de meerderheid. Na decennia van oppositie (de groene gemeenteraadsleden van Stad voor de Mens waren destijds de eerste van Vlaanderen), moesten we bewijzen dat we ook beleid kunnen voeren.

Zonder valse bescheidenheid kunnen we besluiten dat Groen Turnhout goed gewerkt heeft. In moeilijke tijden saneerden we mee de stadsfinanciën. Turnhout heeft vandaag de laagste schuld van alle centrumsteden. Een aantal moeilijke dossiers (Turnova, zwembad, Handelsschool, de toekomst van de Warande) hebben we mee rechtgetrokken en er zijn ambitieuze plannen gemaakt voor een duurzame ontwikkeling van de stad (het windmolenpark Pampero, de innovatieve wijken Niefhout en Heizijdse Velden, een oplossing voor het Noorden, de ontbolstering van het Vennengebied, een visie voor het ziekenhuis, een Masterplan voor Schorvoort, de Heizijdse velden, het fietsplan, Diftar, uitbreiding Zone 30, het Save-charter,…).

Zonder valse bescheidenheid kunnen we besluiten dat Groen Turnhout goed gewerkt heeft.

Onder impuls van Groen Turnhout hebben we ook in moeilijke tijden onze plicht gedaan. De opvang van honderden asielzoekers in Turnhout is vlekkeloos verlopen. We zijn er trots op dat we mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog en honger in hun eigen land, op een fatsoenlijke en warme manier hebben opgevangen in Turnhout. Sommigen van hen vonden hier hun thuis en vormen een verrijking voor onze stad.

Turnhout zet, ondanks de moeilijke financiële situatie en het hardvochtige beleid van de Vlaamse en federale overheid, fors in op de strijd tegen armoede en uitsluiting, maar voert ook een innovatief beleid om gezinnen met kinderen naar de stad te halen. De groei van de bevolking toont aan dat Turnhout aantrekkelijk blijft. Wonen in een stad, midden in het groen. Dat is dé unieke troef van Turnhout.

Wonen in een stad, midden in het groen. Dat is dé unieke troef van Turnhout.

Dat we te klein zijn en dat we altijd op de centen moeten passen, klopt. Maar Turnhout experimenteert met een uniek model van intergemeentelijke samenwerking: de stadsregio. Vlaanderen kan hier nog veel van leren.

“Groen Turnhout gaat vol vertrouwen naar de verkiezingen. Wij hebben geen peilingen nodig om aan te voelen dat er in deze stad heel wat enthousiasme is over onze ideeën. Uiteraard is het werk in de meerderheid complexer en trager dan in de oppositie, maar we hebben lang genoeg aan de zijlijn gestaan om te weten dat je enkel in de meerderheid écht iets kunt veranderen,” zegt schepen Marc Boogers. “Ons werk is nog lang niet af en daarom hopen we ook in de volgende legislatuur bestuursverantwoordelijkheid te kunnen opnemen.”

“Verkiezingen win je niet door stoer op de borst te kloppen over wat er al verwezenlijkt is, maar wel door de kiezers een wervend toekomstperspectief te bieden. De voorbije jaren hebben we in elk geval bewezen dat in Turnhout de toekomst volop bezig is.”

“Toen ik in 2000 gemeenteraadslid werd voor Agalev zag Turnhout er helemaal anders uit,” zegt schepen Astrid Wittebolle. “Zo was de markt een parking, en Brepols een stadskanker in het centrum van de stad. Vandaag heeft Turnhout een Grote Markt die bekroond is als de groenste van Europa, werd de Kunstencampus in gebruik genomen en rijst Turnova uit de as.”

Groen Turnhout gaat naar de kiezer met een volledige lijst van 35 gemotiveerde kandidaten. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. De jongste is 21, de oudste 75. Er staan 18 vrouwen op de lijst en 17 mannen. Twee kandidaten hebben de Nederlandse nationaliteit. 20 van de 35 kandidaten zijn nieuwe gezichten in vergelijking met 2012.

20 van de 35 kandidaten zijn nieuwe gezichten in vergelijking met 2012.

Zoals Wannes van de Velde het zong: “De zanger is een groep”. Marc Boogers (1) en Astrid Wittebolle (2), onze twee uittredende schepenen, trekken als team de lijst. Zij worden gevolgd door Jeff Dierckx (3), de voorzitter van onze Turnhoutse partijafdeling.
Kim Heylen (4), communicatiespecialiste en bestuurslid van burgerbeweging De Koep staat op vier, gevolgd door uittredend gemeenteraadslid Wannes Starckx (5), beleidsmedewerker bij de Bond Beter Leefmilieu.

De top tien wordt vervolledigd door Greet Oris (6), jarenlang schepen voor Groen in Oud-Turnhout, Peter Matthys (7), de kersverse secretaris van Groen Turnhout, Pauline Ceusters (8), specialiste inzake mensenrechten, Gerrit Verdyck (9) pas afgestudeerde kinesist en Myriam Talboom (10), docente CVO.

Op 19, de eerste plaats van het tweede scherm op de kieslijst, staat Jef Van Eyck, voormalig coördinator van Turnhout 2012 en een van de drijvende krachten binnen Campina Energie De Koep.

De lijst wordt geduwd door Jan Starckx (35), jarenlang aan het roer in de Wollewei en de vereniging waar armen het woord nemen t’Antwoord. Ook uittredend gemeenteraadslid en juf Tine De Wilde (32) en ex-mandatarissen en sterkhouders Marc de Backer (33) en Martine Vandenbergh (34) steunen de lijst.

Marc Boogers en Astrid Wittebolle trekken de lijst. Door het ritsprincipe is het daardoor mogelijk om voorzitter Jeff Dierckx in een gunstige positie naar de verkiezingen te loodsen.

“Jeff heeft de partij de voorbije jaren met vaste hand en soms door woelige wateren geleid. Hij zou een grote aanwinst zijn voor onze fractie,” zegt Astrid Wittebolle.

Opvallend is het aantal nieuwe gezichten bij Groen Turnhout. “We hadden veel meer kandidaten dan er plaatsen te verdelen waren. Veel mensen hebben zich ook spontaan aangemeld,” zegt oud-voorzitter Martine Vandenbergh die deel uitmaakte van het pollcomité.

Voorzitter Jeff Dierckx: “Op 14 oktober zal de kiezer de kaarten schudden. We zullen dan bekijken welke mogelijkheden er zijn om ons programma uit te voeren. Voor Groen zijn inhoud en de ploeg daarbij het belangrijkste. De voorbije jaren kende Turnhout een progressief bestuur en dat moet zo blijven.”

Groen Turnhout is de eerste partij die zijn huiswerk gemaakt heeft en een volledige kieslijst kan voorstellen. Ondertussen wordt er tijdens zogenaamde ‘Werkendagen’, een formule die ook al in 2012 haar vruchten afwierp, hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma. Dat zal tijdens de zomer worden bekendgemaakt.

Marc Boogers: “Verkiezingen win je niet door stoer op de borst te kloppen over wat er al verwezenlijkt is, maar wel door de kiezers een wervend toekomstperspectief te bieden. De voorbije jaren hebben we in elk geval bewezen dat in Turnhout de toekomst volop bezig is.”

De lijst

Team Turnhout in ’t kort (en weldra meer) :

 1. Marc Boogers
 2. Astrid Wittebolle
 3. Jeff Dierckx
 4. Kim Heylen
 5. Wannes Starckx
 6. Greet Oris
 7. Peter Matthys
 8. Pauline Ceusters
 9. Gerrit Verdyck
 10. Myriam Talboom
 11. Luc Swerts
 12. Véronique Vanonckelen
 13. Peter Sterkens
 14. Hadjira Hussain Khan
 15. David Fortuyn
 16. Kyra Klaver
 17. Vic Belmans
 18. Tine Van den Borne
 19. Jef Van Eyck
 20. Renild Van den plas
 21. Ruben Schotanus
 22. Lis Van Mierlo
 23. Roland Kums
 24. Elena Caruso
 25. Bram Verschueren
 26. Riet Vanloo
 27. Marcel Slegers
 28. Chantal Van Bladel
 29. Joke Voeten
 30. Eva Joossen-Meyvis
 31. Björn Gullentops
 32. Tine De Wilde
 33. Marc De Backer
 34. Martine Vandenbergh
 35. Jan Starckx

In de media

Radio TOS 

Radio 2

Gazet van Antwerpen

Het Nieuwsblad

 

 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook