Groen Turnhout in de bres voor Suzuki-onderwijs

N.a.v. het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs is het Suzuki-onderwijs (viool) in onze stad in gevaar. Voor Groen Turnhout is dit onaanvaardbaar en ijvert daarom om deze succesvolle opleiding te behouden.

Het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs (en de daaruit volgende aangepaste financiering) heeft al veel stof doen opwaaien. Ook in onze stad dreigt er nu een succesvolle opleiding zonder centen te vallen. Groen Turnhout zal dan ook via zijn schepen Marc Boogers (kunstonderwijs) ijveren voor het behoud van het Suzuki-onderwijs in onze stad. Samen met het stadsbestuur zullen we hiervoor de nodige gesprekken aangaan met de bevoegde Vlaamse Overheid.

Voor meer duiding, lees hieronder verder  :

Suzuki-onderwijs aan de SAMWD te Turnhout

1.       Historiek

Dit is het langst lopend experiment van het DKO in Vlaanderen. Sinds 1971 worden er door de Vlaamse overheid middelen vrijgemaakt voor dit onderwijs in Turnhout, opgestart door Jeanne Janssens. Onze leraars die hier heel hun ziel ingelegd hebben (en ondertussen 50+ zijn) dreigen met de invoering van het nieuwe decreet DKO en het stopzetten van de betoelaging door Vlaanderen al hun lesuren te verliezen.

 

2.       De Suzuki-methode

Gebaseerd op de ideeën en methodiek van Shinichi Suzuki. Het grote verschil met het regulier onderwijs is dat er achter heel dit experiment een filosofie zit, een filosofie waarin leerlingen van jongs af aan (instapleeftijd vanaf 4 jaar!) opgevoed worden met liefde voor muziek. Het is een manier van onderwijzen waarin gewerkt wordt met het hele kind, het ‘unieke ik’. Dit uit zich zeer sterk in leerlingen die vanuit dit experiment doorgroeien naar het reguliere onderwijs.  Ze staan kwalitatief veel verder, maar hebben ook heel veel aandacht voor elkaar. De zwakkere leerling gaat veel langer mee: hij wil mee tot het uiterste gaan en zijn grenzen verleggen. Sterkere leerlingen trekken zwakkeren mee; beperkingen worden vaak weggewerkt tijdens de groepslessen. Er wordt echt gemobiliseerd naar samenhorigheid. De leraars die lesgeven volgens de Suzuki-methode hebben daarin allemaal een opleiding gevolgd en een bepaald level behaald.

3.       Doelstelling / meerwaarde

Er wordt vooral gewerkt vanuit de moedertaalmethode.  Alle onderwijsvormen benadrukken de grote kracht van ouderparticipatie.  In dit experiment is dit de grote troef.

 

4.       Resultaten over de afgelopen jaren

Uit diverse doorlichtingsverslagen blijkt dat de vioolklassen aan de Turnhoutse academie bijzonder spectaculaire resultaten behalen. Dit is op Vlaams niveau van uitzonderlijke kwaliteit en vertaalt zich, o.a. in een artistiek uitzonderlijk hoogstaand symfonisch orkest. Vanuit deze richting stromen jaarlijks leerlingen door naar het professioneel hoger kunstonderwijs.

 

5.       Aantallen

De aantallen van het experiment variëren licht per schooljaar (tussen 65 en 95 leerlingen):

2005-2006            67                           2006-2007           85

2007-2008            79                           2008-2009           75

2009-2010            65                           2010-2011           66

2011-2012            72                           2012-2013           78

2013-2014            95                           2014-2015           91

2015-2016            84                           2016-2017           68

2017-2018            71

6.       Benodigde budget vanwege Vlaanderen

De afgelopen jaren betoelaagde Vlaanderen jaarlijks tussen 32 en 40 lesuren.

Vraag: verderzetting van de jaarlijkse Vlaamse betoelaging (32 à 40 lesuren) voor de Turnhoutse Suzuki-klassen.

 

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook