Geothermie, de troef van het Turnhoutse klimaatplan

27 Juni 2022

Geothermie, de troef van het Turnhoutse klimaatplan

De gemeenteraad keurde op 27 juni -zonder tegenstem- een ambitieus klimaatplan goed om onze stad tegen 2050 klimaatneutraal én klimaatrobuust te maken! Het plan is dynamisch en flexibel en biedt een waaier aan maatregelen en acties om onze stad klimaatvriendelijk te maken. Geothermie is één van de troeven die we maximaal willen inzetten.

Turnhout heeft een klimaatplan. De eerder uitgesproken ambitie van het stadsbestuur om Turnhout klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken tegen 2050, kreeg het afgelopen anderhalf jaar haar beslag in een plan van aanpak. De projectgroep van klimaatexperts, beleidsmakers, ambtenaren, bedrijven én burgers legde aan de gemeenteraad een plan ter goedkeuring voor dat diep en breed graaft, maar dat tegelijk toegankelijk en praktisch is voor iedereen die zich bekommert om het klimaat, en dus bij uitbreiding om de toekomst.

Schepen Astrid Wittebolle : ’We hebben afgelopen anderhalf jaar samen met inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden gewerkt aan dit klimaatplan

‘Terwijl we het plan schreven, leek de duivel ons op de hielen te zitten: de coronacrisis berokkende wereldwijd schade, overstromingen sloegen dicht bij huis ongemeen hard toe en een oorlog niet veel verder weg legde pijnlijk bloot hoe afhankelijk we zijn van regio’s waarmee we op gespannen voet leven. Als bestuurders hebben we echt geen keuze meer: het is onze plicht om nú het roer om te gooien’, zegt schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid Astrid Wittebolle. ’Wij behoren tot de generatie die de planeet moet redden, en de tijd geraakt op. In 1789 stelden de Turnhoutenaren zich al eens met succes teweer tegen een vijand die te groot en te machtig leek, anno 2022 moeten we opnieuw zo’n roemruchte overwinning behalen, zij het dan tegen een andere soort vijand. Om CO2 te verslaan hebben we geen Slag van Turnhout nodig maar een Omslag van Turnhout: we moeten onze manier van leven drastisch omgooien.’

Iedereen moet zijn deel doen, want we zitten allemaal in hetzelfde bad. En dat overstroomt helaas steeds vaker.

De kleinste centrumstad van Vlaanderen kan zo’n omslag niet alleen realiseren, daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig op Vlaams, federaal, Europees en mondiaal niveau. ‘We kunnen het vrachtverkeer op de E34 niet terugdringen en we kunnen niet meer treinen naar Turnhout laten rijden. Er bestaat ook geen spreuk om miljarden aan subsidies tevoorschijn te toveren’, aldus schepen Wittebolle. ‘Maar de strijd om onze hoek van de wereld kunnen we winnen, en daarmee dragen we er daadwerkelijk toe bij om ook globalere doelen te bereiken. Drie kilometer onder onze voeten ligt een wapen dat ons zal helpen de transitie tot stand te brengen: kokendheet water waarmee we warmtenetten gaan voeden en de stad kunnen verwarmen. Geothermie is onze unieke troef en die zullen we maximaal inzetten. Maar ook de rijkdom van de zon die hier schijnt en de wind die hier waait benutten we nog veel te weinig. Bovendien kunnen we onze huizen nog beter isoleren, de stad ontharden, meer openbaar groen in de wijken brengen, gebouwen koelen met warmtepompen, lokaal geteeld voedsel eten. Iedereen moet zijn deel doen, want we zitten allemaal in hetzelfde bad. En dat overstroomt helaas steeds vaker.’

Er blijft ruimte voor voortschrijdend inzicht en nieuwe ideeën

Het klimaatplan is veel meer dan een set van maatregelen en acties. De auteurs hanteren het als een dynamische en flexibele basisstructuur waarop de Turnhoutse gemeenschap kan bouwen, maar waarin altijd ruimte is voor voortschrijdend inzicht en nieuwe ideeën. Het moet houvast geven op alle levensdomeinen en zich aanpassen aan de lokale Turnhoutse realiteit. ‘Ons plan beschrijft wat onze bijdrage kan zijn om een mogelijk nefaste klimaatverandering te helpen voorkomen’, zegt burgemeester Paul Van Miert. ‘We hebben een tussenpunt bereikt: we staan aan het einde van de intensieve voorbereidende fase en werken nu richting ijkpunten in 2030 en 2050. Daar hebben we ons toe geëngageerd bij de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant 2030. Turnhout moet klimaatneutraal en klimaatrobuust worden, en daarenboven willen we van onze stad een betere versie van zichzelf maken: mooier, gezonder en welvarender voor alle Turnhoutenaren.’  

We laten niemand in de kou staan!

‘De Omslag van Turnhout is geen klein onderhoud, het is een volledig nieuwe manier om samen te leven, te wonen en te werken, we moeten ons anders verplaatsen en anders ontspannen. Dat alles kunnen we als stadsbestuur niet alleen tot stand brengen, we hebben de solidariteit en de initiatieven van alle burgers nodig. Maar we zullen iedere Turnhoutenaar en iedere ondernemer in Turnhout helpen om samen de historische transitie te maken. We luisteren naar angsten en bedenken samen oplossingen’, belooft schepen Wittebolle. ‘We laten niemand in de kou staan. Of, actueler uitgedrukt, in de hitte.’

Dit najaar krijgt het plan een brede, publieke voorstelling. Je vindt alle informatie en het volledige plan alvast op : https://www.turnhout.be/klimaatplan

(Bron : persbericht stad Turnhout)

(Foto: Schepen Astrid Wittebolle tijdens de ondertekening van Kempen2030 )