Financiën en fiscaliteit

De crisis heeft lelijk huisgehouden. Toen de banken in 2008 in de problemen kwamen hebben de overheden de banken moeten redden. Daar hebben ze diep voor in de staats- en stadskassen moeten tasten. Ook Turnhout droeg, na het Dexia-debacle, de gevolgen van deze nooit geziene financiële crisis.
Dat de Turnhoutse stadsfinanciën er minder goed aan toe zijn dan voor de crisis, is dan ook niet verwonderlijk. Toch heeft de stad haar reserves niet opgesoupeerd en werd een zuinig beleid gevoerd.
Ondanks kritiek vanuit de oppositie kwam er met Groen geen belastingsverhoging en werden er ook geen ‘zotte kosten’ gedaan.
Vlaanderen en de provincie hebben de laatste jaren ook vaak geïnvesteerd in Turnhout: in de Warande, Turnhout 2012, Turnova,…

Toch zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. De pensioenhervorming maakt dat Turnhout nog meer geld opzij moet zetten voor zijn gepensioneerde ambtenaren.

Daar bovenop komt de historische hypotheek van de gemiste fusie. Omdat Turnhout nooit fusioneerde met zijn buurgemeenten (en alle andere provinciehoofdsteden en centrumsteden wel), krijgt het elk jaar veel minder geld uit het Gemeentefonds en het Stedenfonds dan waar het eigenlijk recht op heeft.
De Turnhoutse Stadsregio is groter dan Aalst en bijna even groot als Mechelen. Toch krijgt de stadsregio 8,75 miljoen euro minder dan Aalst, 12,67 miljoen minder dan Mechelen en 13,1 miljoen minder dan het gemiddelde van de centrumsteden.
In het meest uitgesproken scenario zou Stadsregio Turnhout 36,8 miljoen euro moeten krijgen in plaats van 23,7 miljoen euro. Dat is zo’n 35 procent meer dan nu het geval is. Dat geld betekent 10 procent van het totale stadsregionale budget.
Om een vergelijking te maken: de bouw van de nieuwe academies zal Turnhout 11 miljoen euro kosten. Als Vlaanderen Turnhout op gelijke voet behandelt als Mechelen, zouden we ELK JAAR een academie kunnen bouwen.
Groen rekent erop dat lokale afdelingen van SP.A, CD&V en N-VA hun ministers overtuigen dat de discriminatie van Turnhout moet stoppen.
Turnhout kan niet tegelijk centrumstad zijn voor een bedieningsgebied van 150.000 mensen en niet het geld krijgen waar het recht op heeft.

Voorstellen

  • Alle belastingen moeten doorgelicht worden. Zijn ze sociaal, efficiënt, zijn ze groen en stimuleren ze het duurzame ondernemersschap?
  • Enkel ethisch beleggen met geld van de stad. Geen speculatie.
  • Schuld moet afgebouwd worden, eventueel met verkoop van overtollig patrimonium of het valoriseren van ongebruikte gronden
  • De procedure om het geld van het mislukte zwembad via de rechter terug te vorderen, moet nauwgezet opgevolgd worden.
  • Parkeerbeleid moet in handen van een stedelijke regie komen.
  • Belastingen vooral op ruimtegebruik en CO2-uitstoot, eerder dan op drijfkracht.
  • Verkoop van overtollig patrimonium na kerntakendebat (zie onderwijs)
  • Ontwijken van personenbelasting door oprichting van (patrimonium)vennootschappen moet ontmoedigd worden.

Een goed idee van… Unizo (*)

“Er is een groot onevenwicht in onroerende voorheffing van straat tot straat. Het is wenselijk deze verschillen op mekaar af te stemmen. Straten die van karakter veranderen (winkelstraat, wordt woonstraat) kennen hierdoor erg veel leegstand.”

(*) Uit ‘Prioriteiten Gemeenteraadsverkiezingen 2012’ van UNIZO-Turnhout.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook