Financiën stad Turnhout 2022

21 Juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen legt op 14 juni de jaarrekening van 2022 voor aan de verenigde gemeenteraadscommissies. Bijzondere tijden: de naweeën van corona en buitengewoon hoge energieprijzen. De spilindex werd 5 keer overschreden, waardoor de lonen van onze medewerkers telkens aangepast moesten worden. De grote gemeenschappelijke deler van die evoluties was een hoge mate van onvoorspelbaarheid: hoeveel indexeringen komen er nog, wanneer bereiken de energieprijzen het plafond, dat waren open vragen. We hebben daarom bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan beslist om een veilige buffer in te bouwen. We hebben die buffer uiteindelijk niet nodig gehad en konden het jaar positief afsluiten.

Stad Turnhout investeerde 8,9 miljoen euro in 2022. 'We legden nieuwe fietspaden aan in de industriezone, de Driezenstraat werd volledig vernieuwd, de oostelijke RWA-as werd sterk uitgebreid zodat de stad steeds beter bestand wordt tegen wateroverlast, we zorgden voor structureel onderhoud op het openbaar domein.  Het totaalbedrag is lager dan wat we hadden voorzien in het meerjarenplan, maar ook dat is toe te schrijven aan het crisiseffect dat het hele jaar 2022 heeft getypeerd: eerst moest weer een ‘normale werking’ worden opgestart na de coronajaren, vervolgens werden wij en onze leveranciers geconfronteerd met toeleveringsproblemen én kregen we allemaal af te rekenen met de grote levensduurte.

Ondertussen hebben we gelukkig weer een ander perspectief: de energieprijzen zijn bijvoorbeeld sneller dan verhoopt naar draaglijke niveaus gegaan. 2022 was een vertragend jaar, maar onze ambities voor de stad blijven overeind. Zo zijn projecten die eerder bleven liggen ondertussen opgestart: o.a. de werken om de Meirgorenloop te ontlasten, in het bijzonder dan de aanleg van riolering en de heraanleg van de Steenbakkerslaan, de Stoktsestraat en de Oude Beersebaan 

 

Voor het eerst in lange tijd besliste Stad Turnhout in 2022 om een nieuwe lening op te nemen, maar de schuldgraad per inwoner blijft laag vergeleken bij andere centrumsteden. ‘Dat blijft voor ons een belangrijk principe: we streven ernaar onze belangrijke investeringen te doen zónder bij de inwoners aan te kloppen met extra heffingen of belastingen. We maken onze inhoudelijke ambities waar binnen onze financiële mogelijkheden’, besluit schepen Stijnen.