Extra kinderopvang in Turnhout

18 September 2022

Extra kinderopvang in Turnhout

Extra locatie kinderopvang in Turnhoutse Freinetschool

Onze stad Turnhout kampt al jaren met een tekort aan buitenschoolse kinderopvang. Het Turnhoutse college blijft verder werken om dit probleem op te lossen. Vanaf 1 september 2022 heeft Turnhout zo een extra locatie voor buitenschoolse kinderopvang, in buurt Hellegat.
Deze buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd in Freinetschool De Regenboog in de Boomgaardstraat.

Op schooldagen kunnen er vóór schooltijd 42 kinderen en na schooltijd 70 kinderen opgevangen worden.
Op woensdagnamiddag is de kinderopvang ook open voor de kleuters en lagere schoolkinderen van de twee andere scholen uit de buurt, de Michaëlschool en het Sint-Pieterinstituut.
In de schoolvakanties zijn de 70 extra opvangplaatsen beschikbaar voor alle kinderen, die in Turnhout naar school gaan of in Turnhout wonen.

Bedoeling is ook hier het nieuwe Vlaamse BOA-decreet in praktijk om te zetten. BOA staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten, met de bedoeling gemeenten, kinderopvang, scholen en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten meer te laten samenwerken.


Dat betekent ook dat er kwalitatieve buitenruimte moet zijn. Zo wordt het speelplein aanpalend aan school in de Tijl- en Nelestraat omgevormd tot een echt ontmoetings- en belevingsplein. Tegen de zomer van 2024 moet het speelklaar zijn!