Extra geld voor investeringen AZ Turnhout

14 November 2023

Stad Turnhout is blij met de beslissing van de Vlaamse Regering over de toezegging van een strategische en langlopende investeringsportefeuille voor het eengemaakte AZ Turnhout. 'Dit bepaalt in sterke mate de toekomst van dit belangrijke hefboomproject dat onze centrumrol in de regio verder bestendigt’, klinkt het bij het stadsbestuur.

Vandaag reikte Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een investeringsenveloppe uit voor de bouw van het nieuwe AZ Turnhout-ziekenhuis. Dat krijgt over een lange termijn jaarlijks 10,9 miljoen euro aan strategische steun voor de realisatie van dit project. De bouwwerken zullen ongeveer vijf jaar duren.

Stad Turnhout, dat de plannen voor de nieuwe innovatieve zorgpool al sinds de start van nabij opvolgt, juicht de toezegging van deze substantiële Vlaamse investeringssteun toe. 

Dit is goed nieuws voor het eengemaakte zorgcomplex op de Sint-Jozefsite. Dat wordt een toonbeeld van toekomstgerichte zorg, dat tal van aanvullende arbeidsplaatsen creëert in Turnhout. De Vlaamse investeringstoelage legt een duurzame basis onder deze plannen. Dit zorgt voor vertrouwen en geeft onze stad een enorme boost. De doorgedreven en jarenlange inspanningen van alle partners werpt zo zijn vruchten af.

Het nieuwe AZ Turnhout zet onze stad in haar kracht en brengt nieuwe kansen tot stand in meerdere dossiers. Zo kunnen we extra investeren in duurzame mobiliteit, bouw, geothermie en tewerkstelling.