Exploitatievergunning e-loket

05 April 2023

Stad Turnhout maakt het voor kandidaat-ondernemers gemakkelijker om een exploitatievergunning aan te vragen.

Het Uniform Politiereglement verplicht zo’n vergunning voor bepaalde types van ondernemingen, met als grootste groep de horecazaken. ‘Dankzij ons e-loket voor exploitatievergunningen wordt de administratieve procedure veel eenvoudiger. Bovendien leggen we ineens een koppeling met het overkoepelend online platform e-loketondernemers.be, een initiatief van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) om administratieve lasten en drempels weg te werken in de interactie tussen ondernemers enerzijds en de Vlaamse overheid en lokale besturen anderzijds. Daardoor kunnen de ondernemers zelf de status van hun vergunningen opvolgen én een aanvraag initiëren vanuit e-loketondernemers.be.’ 
 
Het nieuwe Turnhoutse e-loket kadert in het project Ondernemersthuis en kwam tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, 40 % van de subsidie) en VLAIO (20 % van de subsidie). 

Het e-loket biedt ondernemers ook de mogelijkheid om een nieuwe economische activiteit digitaal aan te melden bij Stad Turnhout. Ook die meldingsplicht is vastgelegd in het Uniform Politiereglement; ze geldt voor alle ondernemingen waarvoor geen specifieke exploitatievergunning aangevraagd moet worden.

eloketvoorondernemers.turnhout.be