Energie en klimaat

Onze grootste troef is het groen in en rond de stad. We moeten blijven ijveren om van de natuur rond Turnhout een regionaal park te maken. Meer natuurgebieden, die ook bijdragen tot het welzijn én de welvaart van de stad zijn cruciaal voor onze toekomst. Inzetten op hernieuwbare energie (zon, wind, geothermie) blijft de boodschap. Ook in de stad moet er voldoende openbaar groen zijn in alle bestaande en nieuwe wijken. Het stadspark verdient het opgewaardeerd te worden.