Energie & Klimaat

Sinds Groen in de meerderheid zit, werden er al een aantal belangrijke stappen gezet om de stad klimaatneutraal te maken in de toekomst. Zo verbonden de stadsdiensten zich ertoe om dat doel in 2020 te bereiken. Er kwam een klimaatneutrale stadskrant, er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen op stadsgebouwen en er komen oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Daarnaast zijn er de maatregelen om het fietsen te bevorderen. Zo werden er de afgelopen jaren (ook door de vorige meerderheid) systematisch fietspaden aangelegd, onder meer van en naar de bedrijventerreinen. De fietsbrug over het kanaal is het symbolische sluitstuk van een groene fietsas dwars door de stad.

Groen Turnhout ondertekende het charter van de transitiegroep U-Turnhout. Dat bevat de doelstelling om Turnhout klimaatneutraal te maken in 2050. Inspanningen zullen dan niet alleen van de stadsdiensten moeten komen, maar van alle burgers en de bedrijven. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van een alomvattend Klimaatplan.
Wij kijken ook uit naar de resultaten van de SPK-studie inzake geothermie (energie opwekken met warm water op grote diepte).

Voorstellen

 • Een coöperatief bedrijf voor gezamenlijke, groene energievoorzieningen.
 • Inzetten op windmolens.
 • Duurzame, kwaliteitsvolle sociale woningen. Ook bestaande woningen moeten aangepakt worden.
 • Oplaadpunten voor elektrische fietsen/auto’s.
 • Gratis parkeren voor elektrische auto’s.
 • Stedelijke premies versterken.
 • Doorlichting van afvalcontracten met IOK
 • Klimaatneutrale bekommernis mag niet alleen die van één bevoegde schepen zijn
 • Duurzame winkels: geen etalages met enkel glas, energiezuinige spots.
 • Meer sensibilisering en duidelijke communicatie over alle duurzame beleidsdaden (voorbeeldfunctie)
 • Groene leningen van stadsregio uitbreiden.
 • Voor de nieuwe wijken moet vooraf een studie gemaakt worden over collectieve energie- en hemelwatervoorziening.
 • Verkavelings- en bouwvoorwaarden gericht op de aanwending van herbruikbare energie. Nieuwe kavels moeten zo veel mogelijk energieneutraal worden.
 • Voorzien van ruimte voor windmolens in industriezones en langs grote assen.

Een idee van… Samenlevingsopbouw (*)

“Het samenbrengen van een aantal partners in een lokale woon-, water- en energiewinkel. Turnhout kan zijn rol als voortrekker inzake sociaal woon- en energiebeleid in de verf zetten door zo’n geïntegreerd loket uit te bouwen (in samenwerking met Vlaams Energie Agentschap, provincie Antwerpen, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen)”

(*) Dit voorstel komt uit het memorandum van Samenlevingsopbouw.

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook