Eerste subsidie restauratie kapellekes goedgekeurd

27 Maart 2023

Pijlerkapel Jachthoornstraat is het eerste goedgekeurde dossier

Nog tot en met 2025 kunnen Turnhoutenaren bij het stadsbestuur een subsidie aanvragen voor restauratie of onderhoud van een kapelletje, een heiligenbeeld of een religieus gevelornament waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze een overeenkomst hebben met de eigenaar. 

‘We ondernemen actie om dit type van vergeten klein religieus erfgoed te beschermen en te behouden. Daar trekken we 10 000 euro per jaar voor uit en dat is redelijk uniek in Vlaanderen’, weet schepen van Archief & Musea Astrid Wittebolle. ‘De waarde van de kapelletjes en ornamenten is meerledig. Historisch, omdat ze vaak verbonden zijn met eeuwenoude tradities. Hedendaags, omdat ze het uitzicht bepalen van menige straat of buurt.’

Alle erfgoedelementen die in aanmerking komen voor de subsidie, zijn opgenomen in een inventaris. Die werd in 2022 opgesteld door de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Erfgoed Noorderkempen en telt maar liefst 182 objecten.

‘Wie een subsidie wil aanvragen, vindt in de inventaris alle elementen die het maximale bedrag bepalen: de typologie, de waarderingsscore en de conditie van het desbetreffende erfgoed. Voor de aanvragen die in aanmerking komen voor de hoogste subsidiebedragen, moet de eigenaar van tevoren een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht Antwerpen. De kosten daarvan worden gedragen door het stadsbestuur’, zegt schepen van Financiën Francis Stijnen. ‘Ook interessant om te weten: de subsidie kan nog worden aangevraagd voor werken die werden uitgevoerd in 2021-2022. Begin maart hebben we zo in het schepencollege het dossier goedgekeurd van de pijlerkapel in de Jachthoornstraat.’

Door die goedkeuring wordt 800 euro toegekend aan ‘De Gulden Vellekens’, de buurtwerking die de restauratiewerken in 2020 en 2021 financierde. Via de Buurtmakerij kan de vereniging de komende jaren bovendien aanspraak maken op een jaarlijkse onderhoudssubsidie.

‘De inventaris bevat trouwens ook een schat aan informatie voor iedereen die gewoon geïnteresseerd is in het bewaarde religieuze onroerend erfgoed in onze stad. We vullen die rijke bron overigens nog steeds aan: verhalen, foto’s en andere info blijven welkom via [email protected]’, besluit schepen Wittebolle.