Een jaar vol vernieuwing voor buurthuis de Merode

31 Januari 2024

Op vrijdag 26 januari klonken buurtbewoners samen op het nieuwe jaar in Buurthuis De Merode. Dat was voor het eerst sinds de naamsverandering van het buurthuis en voor het laatst in het huidige pand. Binnenkort verhuizen ze.

De nieuwjaarsborrel is een jaarlijkse actie van de Buurtmakerij van Stad Turnhout. Met dit initiatief ondersteunt het stadsbestuur inwoners bij het verwezenlijken van buurtinitiatieven. Het evenement was alvast een succes. De buurtbewoners brachten hapjes mee en maakten het samen gezellig.

Die gezelligheid typeert het buurthuis. De buurtcoach betrekt de inwoners rond De Merodelei bij de organisatie van verschillende bijeenkomsten waaronder wekelijkse ontmoetingsmomenten, activiteiten voor kinderen en digitale hulpmomenten. ‘Buiten de ontspannende initiatieven kunnen de inwoners er ook terecht met vragen over de diensten en hulpverlening in Turnhout.

Vernieuwing op komst

In 2023 ruilde het buurthuis zijn oude naam ’t Geburt in voor Buurthuis De Merode, een verwijzing naar het Merodecenter waar de buurtwerking gevestigd is. Ook een nieuwe locatie zit eraan te komen. Het is belangrijk dat we blijven investeren in ontmoetingsplaatsen voor de Turnhoutenaren. We kozen er daarom ook voor om het buurthuis binnenkort te verhuizen naar een vernieuwd pand. In juni plaatsen we nieuwe ramen en tegen oktober beginnen we aan de inrichting.

Voor dat nieuwe pand moest het stadsbestuur niet ver zoeken. Het ontmoetingscentrum verhuist naar Merodecenter 13, op enkele meters van de huidige locatie op Merodecenter 9/19. Zo blijft het buurthuis goed bereikbaar voor de omwonenden. In afwachting van de verhuizing krijgt het huidige pand alvast een make-over. Er komen namelijk verschillende nieuwe meubels en de buurtbewoners krijgen een extra ruimte ter beschikking.

Veerkrachtig Stadshart

De vernieuwingen van De Merode maken deel uit van het project Veerkrachtig Stadshart. Daarmee versterkt Stad Turnhout de oost-westas van het centrum, tussen de Otterstraat, de Gasthuisstraat en De Merodelei. ‘Buurthuis De Merode is een van de initiatieven die we ondersteunen met dit project. Het buurthuis heeft een verbindende sleutelrol voor de buurt rond De Merodelei. Dankzij de geplande vernieuwingen kunnen we de optimale werking blijven garanderen.’