Een belangrijke stap dichter bij geothermie in Turnhout

31 Mei 2021

Een belangrijke stap dichter bij geothermie in Turnhout

Dat er in de Kempense bodem een enorm potentieel aan groene energie zit, is algemeen bekend. De hete waterlagen die zouden kunnen worden gebruikt voor de opwekking ervan zitten meer dan twee kilometer onder de grond. Turnhout ligt midden in een gebied dat uitermate geschikt is om die gigantische energiebron aan te boren.

Groen liet in het bestuursakkoord opnemen dat Turnhout een leidende rol wil spelen om de mogelijkheden van diepe geothermie ten volle te kunnen benutten. Dat is niet alleen belangrijk voor de energievoorziening van de stad en haar bewoners en bedrijven, maar ook in de strijd tegen de klimaatopwarming. Vandaag komt 40 procent van de ‘Turnhoutse’ CO2 van de verbranding van aardgas, onder meer voor verwarming. Als geothermie dat deel van het energieverbruik zou kunnen vervangen, kunnen belangrijke stappen gezet worden.

Schepen van Milieu en Energie Astrid Wittebolle, bracht samen met haar team de verschillende partners rond de tafel en er werd ook een bureau aangesteld dat de stad begeleidt in dit traject. Maandagavond (31/5) keurde de gemeenteraad een belangrijke eerste stap goed die binnen enkele jaren moet leiden tot de bouw van een eerste geothermiecentrale.

De gemeenteraad bekrachtigde een overeenkomst tussen de Stad en AZ Turnhout. Op de site van het ziekenhuis zal een Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) gebouwd worden die energie zal leveren zowel aan het ziekenhuis als aan het warmtenet van Heizijde Velden, de nieuwe wijk die groeit ten noorden van het Kanaal.

Door deze overeenkomst is de weg ook vrij voor de aanleg van het warmtenet in het noorden (door Fluvius) en is alles in gereedheid om binnen enkele jaren een geothermiecentrale te bouwen die groene energie kan leveren.

De stad treedt in dit dossier op als “warmtefacilitator”. Eind 2022 moet de WKK-centrale operationeel zijn en op dat moment, als de Vlaamse regering de vergunning aflevert, zal ook bekend zijn wie de geothermiecentrale mag bouwen en de putten mag boren die daarvoor nodig zijn. Wanneer die centrale operationeel is, kan de WKK-centrale worden afgebouwd.

“Door deze beslissing voorkomen we dat we tijd verliezen,” zegt schepen Wittebolle. “De bouw van de WKK-centrale is cruciaal voor de aanleg van het warmtenet. We wilden vermijden dat de ingewikkelde procedure voor de bouw van een geothermiecentrale, de aanleg van dat warmtenet zou vertragen. Nu kunnen we alles in gereedheid brengen om samen met de WKK-producent ook een geothermieproducent te zoeken. Dat zal gebeuren met een openbare aanbesteding.”

Het dossier kwam vorig jaar in een stroomversnelling nadat uit een seismisch onderzoek gebleken was dat de Turnhoutse ondergrond uitermate geschikt is om diepe boringen te doen. “Het gevaar om (kleine) aardbevingen is in onze stad erg miniem. We beschikken over een 3D scan van de ondergrond van 6,5 vierkante kilometer en kunnen die in detail zien waar de ondergrondse breuken zich bevinden.”

Op de lange termijn (streefdatum 2034) is het de bedoeling om warmtenetten uit te rollen in de hele stad. Die kunnen dan gevoed worden met energie afkomstig van duurzame bronnen. Geothermie speelt hierbij een sleutelrol,” zegt Astrid Wittebolle. “Vanaf dat moment kunnen we als Turnhoutenaars met recht en reden zeggen dat we het warm water hebben uitgevonden.”