Economie

Door zijn specifieke ligging, is zware industrie niet dé economische roeping van Turnhout. De industrie die er nu is, moet natuurlijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen (binnen de grenzen van het ecologische draagvlak van de stad/streek), maar economen gaan ervan uit dat er in de toekomst vooral groei moet worden verwacht van andere sectoren.

Turnhout heeft als centrumstad grote groeikansen in de kenniseconomie, de zorgsector, het onderwijs, cultuur & toerisme en creatieve industrieën.
Binnen de Strategische Projectenorganisatie Kempen worden hier spannende denkoefeningen gemaakt. Onder meer de bijdrage van het SPK aan de Dag van de Creativiteit (Flanders District of Creativity) in het kader van Turnhout 2012 kan een momentum creëren om de Turnhoutse economische toekomst vorm te geven.
Er wordt ook sterk ingezet op duurzaamheid. Een andere studie van het SPK moet de haalbaarheid en de return berekenen van de uitbouw van een Regionaal Park. Het Limburgse voorbeeld (Nationaal Park Hoge Kempen) doet alvast het beste verhopen: 5100 extra arbeidsplaatsen (in verzorgingsinstellingen, landbouw en horeca), een omzet van 190 miljoen euro en 13 miljoen euro extra belastingsinkomsten. Het Limburgse park lokt elk jaar 700.000 bezoekers.

Turnhout 2012 heeft aangetoond dat cultuur eveneens een belangrijke economische troef kan zijn. Een studie van de Fontys Hogeschool in Tilburg toonde aan dat elke bezoeker aan Turnhout 2012 zo’n 30 euro uitgaf in de lokale economie (vooral horeca). Dat betekent dat de investeringen in cultuur zichzelf meer dan terugbetalen.

Turnhout krijgt er met Turnova niet alleen een stadsdeel bij, maar ook een nieuw handelscentrum. Het is goed dat dit centrum niet aan de rand van de stad of in de groene open ruimte wordt neergepoot. Turnova is Uplace niet. Toch is waakzaamheid geboden: Turnova mag het huidige handelsweefsel aan de westkant van de Grote Markt niet versmachten. Een gericht beleid van Centrummanagement moet dit proces begeleiden.
Bijkomende handelsactiviteit langs de invalswegen moet worden ontmoedigd en de bijkomende investeringen in infrastructuur die ze met zich meebrengen moeten op de investeerders worden verhaald.
Voor Groen Turnhout geldt de slogan: dichterbij is slimmer. Kernversterking, buurtwinkels en stimuleren van de ‘economie van de nabijheid’.

Sociale economie wint alsmaar aan belang.

Voorstellen

  • Een krachtig incubatiebeleid waarbij startende ondernemers alle ruimte krijgen en wegwijs gemaakt worden.
  • Co-working stimuleren (kantoren en infrastructuur delen)
  • Bio- en streekproducten stimuleren (o.m. met een bio- en streekproductenmarkt)
  • Landbouw blijft belangrijk. Transitie naar duurzame landbouw begeleiden. Label voor streekproducten.
  • Toerisme is een enorme troef. Dienst Toerisme en UIT-loket moeten samen met lokale actoren (Warande, cultuursector, natuur, horeca, handelaars, landbouw…) geïntegreerde campagnes opzetten.
  • Uitbouw van zorgcentrum LiCaLab achter het station (innovatie in zorgsector)
  • Subsidies (EFRO) voor verfraaien van handelspanden bestendigen
  • Leegstand kordaat aanpakken.

Een goed idee van… VITO en SPK (*)

“Met de haalbaarheidsstudie “Geo-Heat” willen we de technische, economische en maatschappelijke mogelijkheden voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in het Kempen in kaart brengen.”

(*) Uit projectomschrijving van project Geo-Heat van Strategische Projectenvereniging Kempen (SPK) en Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Tweet tweet

Volg @groenturnhout op twitter.

Groen Turnhout Facebook