Duidelijke en strikte regels wedkantoren

11 December 2023

Het stadsbestuur stelde een kader op voor de vestiging van wedkantoren op het grondgebied van Turnhout.

Deze leidraad is een ondersteunende vertaling van de wettelijke bepalingen waarmee wedkantoren rekening moeten houden bij een eventuele vestiging. Het moet bescherming bieden voor gevoelige locaties, zoals schoolomgevingen. 

Het richtinggevend kader is een antwoord op wijzigingen in de federale kansspelwetgeving die nu ook voor de lokale context in Turnhout gevolgen hebben. De bepalingen verplichten uitbaters van klasse IV-inrichtingen – dat zijn plaatsen die exclusief bestemd zijn voor het aannemen van weddenschappen – om een convenant af te sluiten met de steden of gemeenten waar zij gevestigd zijn. Wedkantoren dicht bij onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen waar voornamelijk jongeren samenkomen, zijn daarbij te vermijden.   

Kansspeluitbaters in Turnhout weten niet goed hoe ze aan deze nieuwe criteria voor de sector moeten voldoen. Verspreid over de centrumstad bevinden zich veel scholen, zorginstellingen en andere voorzieningen. Daardoor is het voor bestaande en toekomstige kantoren onzeker of en onder welke voorwaarden zij hun activiteiten in Turnhout kunnen (blijven) organiseren.  

Minimale afstand 

We vinden het belangrijk om mensen te wijzen op de risico’s van gokken en hen bewust te maken van de gevaren. Laat dat duidelijk zijn. Daarom bepaalt dit kader dat een kansspelinrichting enkel kan als aan de wettelijke bepalingen is voldaan en vestigingen zich bevinden op een minimumafstand van een heleboel afgebakende plaatsen in onze stad. Zo vermijden we dat jongeren en andere kwetsbare groepen in de verleiding komen om te gokken. Deze voorwaarden tekenen we bovendien in op een indicatieve kaart van ons grondgebied. Dat maakt alles nog duidelijker.

Proactief vergunningenbeleid 

Zo komen we tot een set van criteria waar (kandidaat-)uitbaters aan moeten voldoen en creëren we een kader dat de bepalingen van de kansspelwetgeving vertaalt naar onze specifieke lokale context. Zo vermijden we dat er door verkeerde interpretaties of juridische lacunes grijze zones ontstaan. 

Het kader voor de vestigingen van wedkantoren op het grondgebied van Turnhout ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van maandag 11 december. Vanaf dan kunnen kandidaat-exploitanten de leidraad raadplegen