Diversiteit

Niet alleen Turnhout is de voorbije jaren fel veranderd, ook de Turnhoutenaar. De bevolking is ouder en gekleurder geworden. Samenleven in diversiteit is dus geen keuze, maar een realiteit. Zoals elke (centrum)stad, is ook Turnhout een gekleurde stad geworden. Enkel een inclusief beleid dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van iedereen, is voor Groen Turnhout een optie. Dat begint in je buurt en wijk maar ook op school, op de werkvloer, in je vereniging en op je speelplein.