Dienst toerisme verhuist

29 Januari 2023

Dienst toerisme verhuist

Een centrale en zichtbare ligging is cruciaal voor de toeristische functie.

Het toeristisch infokantoor van Stad Turnhout is sinds 1995 gevestigd in ’t Steentje op de Grote Markt, een huis met een rijke geschiedenis. Het stadsbestuur moet snel een nieuw onderkomen vinden voor de medewerkers. De eigenaar van het Steentje is de provincie Antwerpen en die wil het pand verkopen.

Een centrale en zichtbare ligging is cruciaal voor de toeristische functie. Daarom werden er verschillende pistes onderzocht op en rond de Grote Markt. Dicht bij de huidige locatie deed zich een kans voor: de ruimte die eerder werd voorbestemd om er een cultuurcafé te vestigen, kwam vrij.

De ligging is niet aan de Grote Markt, wel grenzend aan het centrale plein van Turnova, dus het ligt op het logische pad van iedereen die vanuit de ondergrondse parking of fietsenstalling richting centrum gaat. Pal in het winkelgebied en naast de Kunstencampus.

De stad wou op die plek een cultuurcafé te realiseren, maar dat bleek niet haalbaar. De ingediende voorstellen waren te duur ten opzichte van de beschikbare commerciële oppervlakte. Voor de dienst Toerisme & UiT is de ruimte dan weer wel erg goed: veel licht, veel ramen, heel verwelkomend. De energiekosten zullen er veel lager liggen dan in ’t Steentje. Ook in de Turnova-toren wordt een verdieping omgebouwd tot politiekantoor.

Doel is om een ontwerp klaar te hebben in het voorjaar van 2023, zodat in de zomer een aanbestedingsdossier kan worden uitgeschreven. De werken kunnen dan starten eind 2023 en dan de dienst verhuizen in het voorjaar van 2024. De totale prijs van de verbouwing en inrichting wordt geraamd op 295 000 euro.