Campagne 'Het licht aan jou' gestart

21 November 2023

Campagne  'Het licht aan jou'  gestart

De jaarlijkse campagne rond fietslichten legt de nadruk op preventie.

De ochtenden worden steeds korter en de avonden beginnen nu ook extra vroeg. Op de rit van en naar school is het tijdens deze periode van het jaar donker. Vooral fietsers zijn op deze duistere dagen bijzonder kwetsbaar. 

Jongeren lopen dubbel zo veel risico op ongevallen. Aangepast rijgedrag door automobilisten vermindert het risico op zware ongevallen.

‘Turnhout is een scholierenstad, waar duizenden leerlingen zich dagelijks met de fiets van en naar school verplaatsen. Daarbij lopen in het bijzonder jongeren van 12 tot 18 jaar het grootste gevaar’, vertelt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. ‘In vergelijking met lagere schoolkinderen hebben zij dubbel zoveel kans om te verongelukken op het traject van en naar de klas. De oorzaken daarvoor zijn divers, maar door een gebrek aan zichtbaarheid tikken de ongevallencijfers alleszins elk najaar aan.’

Oproep 'hou meer rekening met stappers en trappers aan alle andere weggebruikers'

Door zichtbaarder te zijn worden andere weggebruikers attent gemaakt dat er ook fietsers en voetgangers zijn - zo hebben chauffeurs alvast geen excuus om hun snelheid niet te milderen. Bij een aanrijding aan 20 km/u komen de meeste weggebruikers er met de schrik vanaf. Een aanrijding aan meer dan 30 km/u heeft vaak blijvende gevolgen!

‘Verkeersveiligheid is prioritair voor ons. Deze herfst en winter willen we daarom de trend van onzichtbaarheid doorbreken’, vervolgt schepen van Onderwijs en Mobiliteit Marc Boogers. ‘We brengen daarvoor het belang van waarneembaarheid op de weg – letterlijk – aan het licht. Daarbij wijzen we jongeren op hun (gebrekkige) zichtbaarheid. En tegelijk maken we ook ouders en bij uitbreiding alle andere fietsers daarop attent. Fietslampen en fluohesjes zijn namelijk een meerwaarde voor iedereen. Zo vallen zachte weggebruikers beter op én kan iedereen met hun aanwezigheid rekening houden.’

‘Gezien worden? Het licht aan jou!’

‘Onder de noemer ‘Gezien worden? Het licht aan jou!’ drukken we hen op het hart om de fietslamp aan te zetten en reflecterende kledij te dragen. In de laatste week van november zullen leerkrachten alle fietsers aan de schoolpoort daarover aanspreken. Hebben de leerlingen geen licht, dan krijgen de ouders de dag zelf nog een bericht.' vertelt Marc verder. ‘Na deze bewustmakingsactie volgen er van begin december tot eind januari ook controles door de politie.  En leerlingen zonder fietsverlichting zullen nadien moeten deelnemen aan een verkeersklas op woensdagnamiddag. Zo krijgt deze handhavingscampagne ook een zinvolle educatieve component.

Preventiebeleid rond verkeersveiligheid

De actie ‘Gezien worden? Het licht aan jou!’ kadert binnen een algehele preventieaanpak rond verkeersveiligheid aan scholen. Daarbij biedt Stad Turnhout in samenwerking met verschillende partners meerdere materialen en opleidingspakketten aan om bewustwording te creëren rond verkeersveiligheid en leerlingen aan te moedigen om zich verantwoord te verplaatsen op de weg. Het volledige pakket met acties is beschikbaar op www.turnhout.be/preventie

Om in regel te zijn, moeten fietsers een wit of geel licht vooraan hebben en een rood exemplaar achteraan. Daarnaast raadt de politie aan om een reflecterend vestje te dragen. Het loont dus de moeite om even de tijd te nemen om na te gaan of je fiets in orde is én gezien te worden.

Automobilisten pas je rijsnelheid aan

Ook aan automobilisten vragen we om rekening te houden dat stappers en trappers minder zichtbaar zijn en dat chauffeurs best hun snelheid aanpassen. Een aanrijding aan 20 of 30 km/u maakt wel degelijk een verschil: het kan het verschil maken tussen licht- of zwaargewond/dood.