Afrittencomplex E34 Turnhout Centrum aanpakken

20 Juli 2023

Afrittencomplex E34 Turnhout Centrum aanpakken

Weer een dodelijk slachtoffer te veel in het Turnhoutse. Gewestwegen in Turnhout verdienen de noodzakelijke investeringen nu en niet morgen!

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel." Mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen) roept Agentschap Wegen en Verkeer op om dringend actie te ondernemen. Afgelopen dinsdagsochtend 18 juli kwam een 18-jarig meisje om aan de afrit van de E34 Turnhout Centrum. “Het is wraakroepend dat iedereen weet hoe gevaarlijk het afrittencomplex daar is, maar dat de nodige Vlaamse infrastructuurwerken zo lang op zich laten wachten.”

We kunnen niet blijven rekenen op geluk!

Aan dit afrittencomplex gebeuren er wel vaker ongevallen. 2 dagen voor dit dodelijke ongeval werd er ook al iemand aangereden, gelukkig zonder dodelijke afloop. 

Het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum op de Steenweg op Zevendonk- Diest staat in de ruime regio bekend als gevaarlijk... ook bij wegbeheerder AWV. En toch blijven werken om het punt veiliger te maken uit. “Het maakt ons triest, opstandig en boos. Weeral een gekend gevaarlijk kruispunt dat door dit dodelijk ongeval in aanmerking komt als extra zwart punt op een gewestweg van de Vlaamse overheid. En we hebben al 4 zulke zwarte punten op onze Turnhoutse gewestwegen”, verduidelijkt mobiliteitsschepen Marc Boogers in een open brief. Deze open brief krijgt de steun van het voltallige stadsbestuur.

Helaas geen unicum!

Datzelfde scenario speelde zich al eerder af in Turnhout. In 2013 werd de toen een tiener op het kruispunt van de Veedijk en de Steenweg op Gierle aangereden door een vrachtwagen. Ze overleed ter plaatse. Plots kreeg het kruispunt wel prioriteit, maar het zou nog tot 2022 duren - 9 jaar! - vooraleer het kruispunt conflictvrij gemaakt werd. Waarom duurt dat allemaal zo lang? AWV verricht nochtans 10-tallen studies over noodzakelijke investeringen op gewestwegen in Turnhout en omgeving.  Dus ze weten waar en wat de problemen zijn. Waarom beweegt er zo weinig ? “Het Agentschap Wegen en Verkeer voert die studies wel uit, maar het blijft maar duren.  Steeds weer worden aangekondigde timings van deze dringende werken ver, héél ver, overschreden”, klaagt Marc Boogers aan.

Kleine investeringen is niet goed genoeg!

En als we al eens iets aangepast wordt, dan gaat het altijd over kleine - ook nodig -  investeringen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zoals het plaatsen van verkeerslichten. Grote beloofde werken , zoals de heraanleg van de Steenweg op Gierle, de ondertunneling voor gemotoriseerd verkeer van de zuidelijke ring aan het Stadspark, verschillende ondertunnelingen voor zwakke weggebruikers op de ring, de aanleg van veilige fietspaden op Kastelein en Steenweg op Zondereigen,…  daar blijft het wachten, wachten, wachten. Het blijft bij nieuwe studies, wachten op handtekeningen over onteigeningen, onteigeningen zelf, uitstel want geen voorzien budget, te weinig personeel, enz...”

Minister toon aub dat verkeersveiligheid een absolute topprioriteit is!

"Geduldig zijn is een schone deugd. Ons geduld geraakt op. Vanaf wanneer mogen wij het woord ‘nalatigheid’ eens uitspreken? Binnenskamers wordt dat alvast luid geroepen. Onze Turnhoutse regio heeft recht op meer, véél meer, mobiliteitsinvesteringen”, zegt de schepen stellig. “De minister van Mobiliteit heeft ons via haar kabinet verzekerd dat ze na studiewerk realisaties wil zien en daar deze legislatuur middelen tegenover wil stellen. Intussen weten we dat onder andere het beloofde conflictvrij maken van alle kruispunten van de ring van Turnhout ook nog een processie van Echternach zal worden. Al vragen we dat al met alle Turnhoutse politieke partijen en onder andere de Fietsersbond sinds… 2014."

Kortom, de frustratie groeit en groeit. “Ook bij onze diensten. Elk ongeval is er immers één teveel. En het mag gezegd worden, de regiomanager van AWV werkt heel hard, geen verwijt daarover. Maar hij is maar alleen”, zegt Boogers. “De traagheid zit op de één of andere manier in het systeem ingebakken. Iedereen roept luidkeels dat verkeersveiligheid een absolute prioriteit is. En dan is het vele jaren wachten, vele en lange studies en herstudies,… Laten we dus niet wachten op het volgende ongeval.”

Minister wordt uitgenodigd

Het stadbestuur nodigt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) dan ook uit om daad bij woord te voegen. “De minister is alvast welkom om toelichting te geven van de plannen op korte termijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op onze gewestwegen. De hele regio kijkt er alvast naar uit. Laten we alleszins vooral doen, nu! Laat ons stoppen met studies te voeren over wat we allemaal ooit gaan doen”, besluit hij.