Aa vallei charter

30 November 2022

Aa vallei charter

Maandag 21 november 2022 werd het charter met de gezamenlijke toekomstvisie voor de Aa-vallei ondertekend.
Verschillende partners - waaronder onze stad Turnhout - engageren zich zo voor een duurzaam watersysteem voor de ganse Aa in de toekomst! De andere partners zijn o.a. IOK, gemeente Kasterlee, Netebekken, Natuurpunt Kempen, VMM, TPA, Boerennatuur Vlaanderen en Boerenbond.

Marc Boogers 'Deze toekomstvisie - dankzij concrete maatregelen - wapent de Aa-vallei tegen droogte en overstromingen'

‘Als we samen een klimaatrobuust watersysteem van de Aa voor ogen hebben stellen we ons de vraag: hoe het stroomgebied van de Aa en haar onmiddellijke omgeving er uit zal zien in 2040 en in welke omgeving onze kinderen en kleinkinderen zullen wonen, werken, ontspannen, kortom leven.’ vertelt Marc Boogers (schepen voor wegen- en riolering)

Deze toekomstvisie focust zich op:

  • zorgen voor een goede waterkwaliteit ( pesticiden, stikstof, fosfor,...)
  • de Aa terug een natuurlijk traject te laten volgen met meanders
  • maximale opvang en buffering van hemelwater voor zowel huishoudens, landbouw en bedrijven,
  • geen nieuwe ruimte aan te snijden voor bedrijven en wonen
  • en open ruimte maximaal behouden.’

Astrid Wittebolle 'wat we als stad al mee bezig zijn, kunnen we met dit plan nog beter uitvoeren'

24 concrete maatregelen en acties moeten het gebied tegen 2040 weerbaar maken tegen onder meer droogte en overstromingen, vervolgt de schepen

‘Voor Turnhout betekent dit o.a. verder inzetten op iedereen aan te sluiten op riolering, gescheiden riolering verder uit te rollen, een groter waterzuiveringsstation, hergebruik en buffering van hemelwater, ontharding, blauw-groene invulling van en rond de Aa in Schorvoort en Parkwijk,… . Kortom, werk genoeg om de volgende jaren enthousiast aan te werken!’ besluit de schepen.

Het ganse charteren de acties nalezen kan je hier