8. Pauline Ceusters

8. Pauline Ceusters

8. Pauline Ceusters

Wie ben je?

Ik ben Pauline, afgestudeerd als jurist en op zoek naar werk!

Waarom kies je voor Groen?

Ik kies voor Groen omdat ik mijn schouders wil zetten onder een programma dat de stad gezond, groen en leefbaar wil maken. Dit betekent dat we niet enkel inzetten op het verbeteren van het leefmilieu maar ook zorg dragen voor de inwoners van de stad. Groen gaat voor een beleid waarbij iedereen betrokken is zodat inwoners hun bezorgdheden kunnen uiten en gehoord worden. Net zoals heel veel andere inwoners van Turnhout probeer ik elke dag mijn steentje bij te dragen, want van Turnhout een echt ‘thuis’ maken, dat doen we samen!

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Ik zet in op gelijke kansen, het tegengaan van sociale isolatie en betrokkenheid van alle Turnhoutenaren. Inwoners van Turnhout dragen allemaal bij aan onze samenleving. Gelijke kansen betekent dat iedereen die om welke redenen dan ook, moeilijkheden ondervindt in onze samenleving, kan terugvallen op een actief bestuur dat ervoor zorgt dat diegenen die moeilijkheden ondervinden, bijvoorbeeld in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, qua gezondheid of wonen, bijgestaan kunnen worden en de steun krijgen die ze nodig hebben.

8. Pauline Ceusters

25 jaar, net afgestudeerd

Wie ben je?

Ik ben Pauline, afgestudeerd als jurist en op zoek naar werk!

Waarom kies je voor Groen?

Ik kies voor Groen omdat ik mijn schouders wil zetten onder een programma dat de stad gezond, groen en leefbaar wil maken. Dit betekent dat we niet enkel inzetten op het verbeteren van het leefmilieu maar ook zorg dragen voor de inwoners van de stad. Groen gaat voor een beleid waarbij iedereen betrokken is zodat inwoners hun bezorgdheden kunnen uiten en gehoord worden. Net zoals heel veel andere inwoners van Turnhout probeer ik elke dag mijn steentje bij te dragen, want van Turnhout een echt ‘thuis’ maken, dat doen we samen!

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Ik zet in op gelijke kansen, het tegengaan van sociale isolatie en betrokkenheid van alle Turnhoutenaren. Inwoners van Turnhout dragen allemaal bij aan onze samenleving. Gelijke kansen betekent dat iedereen die om welke redenen dan ook, moeilijkheden ondervindt in onze samenleving, kan terugvallen op een actief bestuur dat ervoor zorgt dat diegenen die moeilijkheden ondervinden, bijvoorbeeld in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, qua gezondheid of wonen, bijgestaan kunnen worden en de steun krijgen die ze nodig hebben.