35. Jan Starckx

35. Jan Starckx

35. Jan Starckx

Wie ben je?

Ik ben Jan Starckx... de meeste mensen kennen mij misschien nog als diensthoofd van de dienst Jeugd toen ik de kans kreeg om met een heel enthousiaste ploeg het stedelijk Jeugdcentrum Wollewei uit te bouwen tot een heerlijke plek om uit te gaan. Heel wat mensen zullen zich projecten herinneren als het Zomerstraattheater, de Laatste 100 - dagen, het Open Tropen festival en de Overmorgen. Nadien heb ik met een even enthousiaste ploeg vorm gegeven aan de stedelijke dienst Welzijn. De laatste jaren was ik actief als voorzitter van 'T Antwoord. Bouwen en verbouwen is mijn lang leven. Rommelmarkten en veilingsites afschuimen zijn mijn favoriete bezigheid. Genieten van vrouw, zonen en schatten van schoondochters en kleinkinderen mijn groot geluk....

Waarom kies je voor Groen?

Ik kies voor Groen omdat dat de partij is die uitdrukkelijk kiest voor een solidaire samenleving en beseft dat die er alleen op vooruit kan gaan als er echt aandacht is voor de medeburgers die het, om verschillende redenen, moeilijk hebben. Ook de zorg voor een gezond en veilig milieu deel ik met Groen.

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Het zal wel logisch zijn dat de sociale thema's mij erg aanspreken. Armoede is een niet te onderschatten probleem in onze samenleving. De groeiende ongelijkheid moet dringend worden aangepakt. Dat moet op het federale niveau worden aangepakt. Maar ook lokaal kan een sterk gelijke kansen beleid, een duidelijke focus op armoedebestrijding met oog voor gezondheid, wonen en onderwijs echt wel iets veranderen. Een OCMW dat meer "mededogen" etaleert is echt wel prioritair.

35. Jan Starckx

68 jaar, gepensioneerd

Wie ben je?

Ik ben Jan Starckx... de meeste mensen kennen mij misschien nog als diensthoofd van de dienst Jeugd toen ik de kans kreeg om met een heel enthousiaste ploeg het stedelijk Jeugdcentrum Wollewei uit te bouwen tot een heerlijke plek om uit te gaan. Heel wat mensen zullen zich projecten herinneren als het Zomerstraattheater, de Laatste 100 - dagen, het Open Tropen festival en de Overmorgen. Nadien heb ik met een even enthousiaste ploeg vorm gegeven aan de stedelijke dienst Welzijn. De laatste jaren was ik actief als voorzitter van 'T Antwoord. Bouwen en verbouwen is mijn lang leven. Rommelmarkten en veilingsites afschuimen zijn mijn favoriete bezigheid. Genieten van vrouw, zonen en schatten van schoondochters en kleinkinderen mijn groot geluk....

Waarom kies je voor Groen?

Ik kies voor Groen omdat dat de partij is die uitdrukkelijk kiest voor een solidaire samenleving en beseft dat die er alleen op vooruit kan gaan als er echt aandacht is voor de medeburgers die het, om verschillende redenen, moeilijk hebben. Ook de zorg voor een gezond en veilig milieu deel ik met Groen.

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Het zal wel logisch zijn dat de sociale thema's mij erg aanspreken. Armoede is een niet te onderschatten probleem in onze samenleving. De groeiende ongelijkheid moet dringend worden aangepakt. Dat moet op het federale niveau worden aangepakt. Maar ook lokaal kan een sterk gelijke kansen beleid, een duidelijke focus op armoedebestrijding met oog voor gezondheid, wonen en onderwijs echt wel iets veranderen. Een OCMW dat meer "mededogen" etaleert is echt wel prioritair.