20. Renild Van den plas

20. Renild Van den plas

20. Renild Van den plas

Wie ben je?

Van opleiding ben ik regentes. Ik ben echter actief geweest in het vormingswerk voor vrouwen. Het socio-culturele leven is mijn natuurlijke biotoop, waar ik ook veel vrijwilligerswerk deed, o.a in de wereldwinkel en in de rouwsector. Sinds 10 jaar ligt mijn focus op preventieve gezondheidszorg. Als eutoniepedagoge geef ik cursussen rond lichaamsbewustzijn, wat voor de deelnemers én voor de sociale zekerheid een serieuze kostenbesparing betekent.

Waarom kies je voor Groen?

Van kindsbeen af ben ik een rasechte chiro-fan geweest. We beleefden en ontwikkelden er belangrijke sociale vaardigheden rond rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en samenhorigheid. We waren toen al (40 jaar geleden!) bezig met consu-minderen. Die waarden vind ik terug in GROEN en herken ik in de mensen die deze gedachten via politieke inzet trachten waar te maken. Groen maakt keuzes voor waar het echt om gaat: geluk, gezondheid, menselijkheid, eerlijkheid, solidariteit, wereldburger zijn, onze aarde leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen ....

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Als jongste van 7 kinderen heb ik mijn plaatske onderaan in de rij moeten 'bevechten'. Ik voel mij dus lotgenote van, én heel betrokken op iedereen die uit de boot dreigt te vallen, iedereen die zware klappen krijgt in het leven. Zelf heb ik kansen gehad om mij te ontwikkelen en zo 'staande te blijven', door opleidingen, diverse vormingsinitiatieven en cursussen allerhande. Iedereen zou deze kansen moeten krijgen, van jong af aan, tot op hoge leeftijd. Onderwijs en vormingswerk, persoonlijk én maatschappelijk welzijn zijn dus de thema's die mij nauw aan het hart liggen!

20. Renild Van den plas

64 jaar, eutoniepedagoge 

Wie ben je?

Van opleiding ben ik regentes. Ik ben echter actief geweest in het vormingswerk voor vrouwen. Het socio-culturele leven is mijn natuurlijke biotoop, waar ik ook veel vrijwilligerswerk deed, o.a in de wereldwinkel en in de rouwsector. Sinds 10 jaar ligt mijn focus op preventieve gezondheidszorg. Als eutoniepedagoge geef ik cursussen rond lichaamsbewustzijn, wat voor de deelnemers én voor de sociale zekerheid een serieuze kostenbesparing betekent.

Waarom kies je voor Groen?

Van kindsbeen af ben ik een rasechte chiro-fan geweest. We beleefden en ontwikkelden er belangrijke sociale vaardigheden rond rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en samenhorigheid. We waren toen al (40 jaar geleden!) bezig met consu-minderen. Die waarden vind ik terug in GROEN en herken ik in de mensen die deze gedachten via politieke inzet trachten waar te maken. Groen maakt keuzes voor waar het echt om gaat: geluk, gezondheid, menselijkheid, eerlijkheid, solidariteit, wereldburger zijn, onze aarde leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen ....

Welk thema ligt je nauw aan het hart en waarom?

Als jongste van 7 kinderen heb ik mijn plaatske onderaan in de rij moeten 'bevechten'. Ik voel mij dus lotgenote van, én heel betrokken op iedereen die uit de boot dreigt te vallen, iedereen die zware klappen krijgt in het leven. Zelf heb ik kansen gehad om mij te ontwikkelen en zo 'staande te blijven', door opleidingen, diverse vormingsinitiatieven en cursussen allerhande. Iedereen zou deze kansen moeten krijgen, van jong af aan, tot op hoge leeftijd. Onderwijs en vormingswerk, persoonlijk én maatschappelijk welzijn zijn dus de thema's die mij nauw aan het hart liggen!